Kategori: Personalfrågor

 • Vad gör egentligen en arbetsmiljöingenjör?

  Vad gör egentligen en arbetsmiljöingenjör?

  Om jag säger arbetsmiljö – då kanske du tänker ”Det har vi full koll på, vi har en genomgång av det varje dag” eller så tänker du kanske ”Sånt behöver inte vi tänka så mycket på, vi sitter ju på kontor eller jobbar hemifrån”. Kanske tänker du att arbetsmiljö bara handlar om att sätta upp…

 • Att tänka på vid en rekrytering

  Att tänka på vid en rekrytering

  Det är vanligt att många tankar väcks när det är dags för en rekrytering. Allt från pepp och motivation till små-ångest och obeslutsamhet. Vad behöver vi egentligen och hur hittar vi den personen? Maria är Koncept HRs främsta rekryterare och här berättar hon lite om sig själv och hur hon jobbar vid en rekrytering. Jag…

 • En extern HR-chefs vardag

  En extern HR-chefs vardag

  Så här i sommarens sista vackra dagar vill jag, Roger, delge er vardagen som extern- eller interim HR chef om ni så vill.  Att arbeta med personal och personalfrågor är både inspirerande och utvecklande. Oavsett om det är i Göteborg och Borås där vår huvudsakliga verksamhet utgår ifrån, om jag befinner mig i Stockholm, Malmö,…

 • Nytt år och nya utbildningar

  Nytt år och nya utbildningar

  Missa inte att anmäla er till våra utbildningar 2022 Under 2022 tar koncept HR akademi ett ordentligt grepp i sin ambition att kvalitetssäkra svensk arbetsmarknad. Vi kommer att fylla på med utbildningar allt eftersom under året för att långsiktigt skapa möjlighet att få ett utbildningscertifikat som kvalitetssäkrad HR. Förutom utbildning i Bättre arbetsmiljö som nu…

 • Dags att anmäla sig till höstens kurser och utbildningar !

  Hej på er, Hoppas ni alla haft en bra sommar och en del lediga dagar. Nu i höst startar vi på GALPU ett antal utbildningar som fått lite nytt format och innehåll. Det är kurser i grundläggande arbetsrätt, förhandlingsteknik och arbetsmiljöutbildning för ledare och chefer. Vi Corona-anpassar utbildningarna utefter deltagarantal och söktryck och har beredskap…

 • Lönekartläggning

  Lagkrav på lönekartläggning om fler än 10 anställda I skrivande stund är samtliga avtal prolongerade till oktober då årets avtalsrörelse startar. Detta gäller samtliga avtalsområden, utom dem av er som omfattas av avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Dessa parter är ännu inte överens om hur lång prolongeringen ska vara. I samband med lönerevisionen varje…

 • Basbelopp för 2018

  Basbelopp för 2018 Inkomstbasbeloppet höjs för år 2018 till 62 500 kr. Prisbasbeloppet för år 2018 har av SCB beräknats till 45 500 kr. Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 46 500 kr för år 2018. Detta basbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Vill du ha en lite längre förklaring av de…

 • Att beräkna lön till anställda

  Hur ska du beräkna lön till anställda? Detta är en sammanfattning för chefer eller dig som arbetar med löner. Artikeln gäller för 2016-2017. En anställds lön bestäms av kollektivavtalen och det finns inte reglerat i lag vilken lägstalön som gäller för en anställd. En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och tjänsteman har oftast sin lön…

 • Skatt vid löneutbetalning

  Vid utbetalning av lön har arbetsgivaren skyldighet att dra av preliminär skatt. Vilken skatt den anställde lägger beror på vilken skattetabell den anställde ska följa. (Artikeln är skriven december 2016) Det som styr vilken tabell du hamnar i är den kommun som du är mantalsskriven i den 1 november året innan du beskattas. Bor du…

 • Vad är ett traktamente?

  Traktamenten är tänkta att täcka den merkostnad som blir då man är ute och reser. Det är tillåtet att ge vilka traktamenten man vill om detta inte regleras i kollektivavtal. Det är därför bra om företaget har en resepolicy som reglerar vad som gäller inom företaget. Som nyligen sagts är det tillåtet att ge vilka…

 • Sjukdom – vad ska du som arbetsgivare tänka på?

  Det finns en hel del att tänka på när en anställd bli sjuk, inte minst vilka skyldigheter du har som arbetsgivare och som anställd. Som anställd Du ska anmäla direkt till arbetsgivaren när du blir sjuk. Det är t.ex. inte okej att ringa klockan 16.00 under en arbetsdag och informera att du varit sjuk under…

 • Semester – vad du behöver känna till som arbetsgivare

  En sammanfattning av vad du som arbetsgivare behöver känna till om semesterlagen.  Semester är en skyddslag som reglerar ledighet och ersättning. Lagen säger genom 2§ Semesterlagen att ett avtal som inskränker lagen är ogiltig. Det innebär att semesterlagen är en skyddslag. Det går att göra avtal om förbättringar som att öka antal semesterdagar eller genom…

 • Vad är en policy?

  Vad är en policy? Vi förklarar begreppet policy och ger exempel på en arbetsmiljöpolicy. ”Grundprincip för ett företags eller en organisations handlande allmänt eller i ett visst avseende” En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata, offentliga organisationer och företag. EU:s regionala utvecklingsperspektiv…

 • Arbetstidslagen (ATL)

  Har du koll på Arbetstidslagen? En av våra experter förklarar (december 2016). Enligt lag är det förbjudet att arbeta mellan kl. 00-05. Man kan begära dispens, eller om det ingår i arbetets natur att arbeta denna tid, så kan detta vara tillåtet. Vidare säger ATL att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar…

 • En lönekonsult kan förenkla företagets lönehantering

  Som lönekonsult erbjuder vi på GALPU ett helhetsansvar för ert företags lönehantering. Vår personal är experter med lång erfarenhet av att arbeta med löneadministration. Våra kunder är allt från små ägarledda bolag till större internationella koncerner. Eftersom vi lever på nöjda kunder gör vi ingen skillnad på storlek – alla våra kunder är lika viktiga!…